Migracja za pracą - pracownicy z Ukrainy

Migracja za pracą - pracownicy z Ukrainy
brak zdjęcia

Polski rynek pracy jest teraz w takim punkcie, że mimo pewnego stopnia bezrobocia notowanego przez Urzędy Pracy, często okazuje się, że brakuje siły roboczej w pewnych branżach. W zdecydowanej większości brakuje niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, ale także specjalistów w wybranych dziedzinach, specjalistów w branży IT i innych technicznych. Ciągle zauważalny jest proces migracji za pracą zapoczątkowany wejście Polski do Unii Europejskiej. Łatwość znalezienia pracy poza granicami kraju spowodowała duży ubytek siły roboczej w Polsce. Dzięki umowie pomiędzy państwem polskim i rządem ukraińskim możliwe jest obecnie, by pracowali w naszym kraju legalnie pracownicy z Ukrainy. Firmy zajmujące się pośrednictwem pracy i sprowadzaniem obcokrajowców oferują pracodawcom osoby, jakich dana firma potrzebuje na swoje wakatowe stanowiska pracy. Pracownicy z Ukrainy bardzo dobrze odnajdują się w realiach polskiego społeczeństwa i wykazują się dużym zaangażowaniem w swojej pracy.