9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
brak zdjęcia

Przedszkole w szkole wraz z poddziałaniem 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej to zaawansowany projekt mający na celu nakłonienie rodziców do posłania dzieci do przedszkoli. Jest to program finansowany z zasobów Unii Europejskiej pozwalający wyrównać różnice między dziećmi. Ponadto 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pozwala dzieciom ze wsi korzystać z takiej samej nauki jak tym z miast. To bardzo ważna regulacja, która w przyszłości pozwoli niezależnie od pochodzenia robić karierę.