Kłopotliwy podatek u źródła od licencji

Kłopotliwy podatek u źródła od licencji
brak zdjęcia

W dobie powszechnej cyfryzacji zauważalny jest wzrost programów komputerowych do prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwój cyfrowej dystrybucji programów komputerowych sprawia, że nabywane są one niejednokrotnie tylko i wyłącznie online, z wyłączeniem tradycyjnych środków dystrybucji. Globalizacja sprawia, że programy te należą do kontrahentów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, wtedy konieczny jest podatek u źródła od licencji. Podatek u źródła od licencji, jest w tym wypadku niezwykle wątpliwy, gdyż trudno rozgraniczyć nabywanie samego programu lub jego licencji, które stanowią rozszerzenie podstawowych funkcji programu.